Adatvédelmi nyilatkozat

Röviden

Személyes adataival nem élünk vissza, azokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtjük és kezeljük.
Az adatokat biztonságosan tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Tájékoztatását, vagy adatai törlését bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: H Építőmester és társa H Bt.
Az adatkezelő levelezési címe: 1158 Budapest, József Attila utca 31.
Az adatkezelő e-mail címe: hepitomester@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 405 4444
Honlap: www.reklamkituzo.hu
Sütik (cookies)

A “cookie” (süti) egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Böngészője megfelelő beállításaival letilthatja a “cookie”-k használatát.

A reklamkituzo.hu honlap a következő sütiket használja:
Woocommerce

A kosár adatainak számontartására három sütit használ a webáruház (woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart, wp_woocommerce_session_) Az első kettő a kosár egészéről tartalmaz adatokat és a változások feldolgozásában segítenek. A harmadik egy egyedi kóddal azonosítja a vásárlót, hogy a megfelelő kosár adatokat a vásárló munkamenetéhez (session) lehessen rendelni. Semmiféle személyes adatot nem tartalmaznak.
Google Analytics

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere “cookie”-kat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalak látogatottságát, hogy azok szerkesztői pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.
Ezeken túl a Google biztonsági cookie-kat is használ a felhasználók hitelesítése, a bejelentkezési adatokkal való visszaélés megelőzése, továbbá annak érdekében, hogy megvédje a felhasználói adatokat az illetéktelen személyektől.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, megteheti a Google Analytics letiltó oldaláról telepíthető (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) böngésző bővítmény telepítésével.
Személyes adatok kezelése

Személyes adatokat megrendeléssel, számlázással, szállítással és felhasználói fiók szolgáltatással kapcsolatosan kezelünk. A következő adatokat tároljuk: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, ezeket külön kérésre sem törölhetjük.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.
A felhasználó jogai

Ön

tájékoztatás kérhet a kezelt személyes adatairól,
emailen vagy írásban,
kérheti a kezelt adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását,
kérheti a személyes adatok korlátozását, vagy
tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az adatkezelések célja

Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
statisztikák, elemzések készítése;
egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
a Felhasználók jogainak védelme;
az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A vonatkozó jogszabályok

Általános Adatvédelmi törvény (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról